Kontakt

XéniArt logo

 

Zsolt Zólyomi - XéniArt

Adresa:

Čeláre 97, 991 22 Bušince

Telefón:

0905/281 917

Email:

infoemailxeniart.eu

IČO:

43 608 655

DIČ:

1078 332 530

Web:

www.xeniart.eu

Živnosť je registrovaná v živnostenskom registri Okresného úradu vo Veľkom Krtíši, živnostenský register č. 660-6381 zo dňa 1.7.2014

 

Kontaktný formulár:

Vaše meno
Váš email

Your surname

Vaša správa

 

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach: