XéniArt
slovensky
magyar
english

Maľovanie fresiek a obrazov

Jeden z druhov techniky maľovania fresiek je tzv. "a secco", čo znamená "na sucho", čiže maľované na suchú omietku. Maliar pomocou vody vnáša pigmenty do uschnutej, vyzretej omietky. Pigmenty sa vstrebávajú do omietky a nemaľujú sa na omietku, a preto farba časom neopadáva. Je to veľmi trvácna maliarska technika.

Ježiš na kríži, Čeláre-Kirť (Slovensko) Socha Dávida, Rím (Taliansko) Boj Sv. Michala, Glabušovce (Slovensko) Staroveký Rím, Čeláre (Slovensko) Dotyk Adama, Balašské Ďarmoty (Maďarsko) Posledná večera, Malé Zlievce (Slovensko) Najsvätejšie srdce Ježišovo, Malé Zlievce (Slovensko) Portrét (Slovensko) Betlehem (maľované na drevotrieskové dosky), Bušince (Slovensko) Obec Malé Zlievce (Slovensko) Pop hviezdy, Balašské Ďarmoty (Maďarsko) Ježiš na kríži, Čeláre-Kirť (Slovensko) Svätá Matka, Čeláre-Kirť (Slovensko) Posledná večera, Čeláre (Slovensko) Vesmír, Čeláre (Slovensko) Obec Čeláre (Slovensko) Kráľ oblohy (Slovensko) Pop hviezdy, Balašské Ďarmoty (Maďarsko) Stonehenge (Slovensko) Staroveký Rím, Čeláre (Slovensko) Mercedes Benz (Slovensko) Kostol sv. Trojice, Balašské Ďarmoty (Maďarsko) Kostol sv. Trojice, Balašské Ďarmoty (Maďarsko) Kostol sv. Trojice, Balašské Ďarmoty (Maďarsko) Otec, Syn a Duch Svätý, Kostol sv. Trojice, Balašské Ďarmoty (Maďarsko) Kostol sv. Trojice, Balašské Ďarmoty (Maďarsko) Kostol sv. Trojice, Balašské Ďarmoty (Maďarsko)