Maľovanie fresiek a obrazov

 

Jeden z druhov techniky maľovania fresiek je tzv. "a secco", čo znamená "na sucho", čiže maľované na suchú omietku. Maliar pomocou vody vnáša pigmenty do uschnutej, vyzretej omietky. Pretože pigmenty sa vstrebávajú do omietky a nemaľujú sa na omietku, je to veľmi trvácna maliarska technika.

     

  • Portréty
  • Zátišia
  • Perspektívne a priestorové maľby
  • Maľby s cirkevnou aj svetskou tematikou

 

Kostoly, kaplnky a sobášne siene
Ježiš na kríži, Čeláre-Kirť (Slovensko)
Hotely, reštaurácie a súkromné byty
Socha Dávida, Rím (Taliansko)

 

Info: kliknutím na obrázok sa otvorí vybraná galéria. Pod obrázkami sú informácie o lokalite vykonanej práce.